Op het hoogste punt van de Holterberg is door mijn vader in 1952 een perceel bosgrond aangekocht waarop ons prachtige boshuis staat. In dat ouderlijk huis heb ik tot mij 18e jaar gewoond waarna ik in Velp bosbouw, begin tachtiger jaren, bosbouw heb gestudeerd.

Na decennia zijn wij met ons gezin in 2014 teruggekeerd naar de Holterberg.
Begin 2014 had Joris een tweetal mooie bospercelen ter verkoop in de directe omgeving van ons huis.
Dat was het begin van mijn jongensdroom om een Landgoed te realiseren. Op een vlotte en zeer plezierige wijze is de verkoop tot stand gekomen. Daarnaast ontstond een plezierig contact waarbij vanuit Joris’ expertise en mijn bosbouwkundige expertise wederzijdse meerwaarde ontstond.

In april 2014 belde Joris mij om een bosperceel aan te bieden, direct grenzend aan het perceel dat mijn vader destijds in 1952 had gekocht en waarop ons huis staat. Een prachtig aanbod tegen een aantrekkelijke prijs. Op 30 april 2014 de overdracht plaats. Weer een stap verder richting het Landgoed.

Om een Landgoed te realiseren dat voldoet aan de criteria voor de Natuurschoonwet (NSW) 1928 moesten nog twee bospercelen worden verworven.
Bij één daarvan heb ik wederom Joris ingeschakeld om de koop daarvan mogelijk te maken. Het bleek een perceel te zijn waarop nogal wat erfrechten door de familie op te rusten. De wijze waarop via Joris het bosperceel kon worden verworven is zeer effectief gebleken. Daardoor kon het perceel begin 2015 worden aangekocht.

Om aan de NSW criteria te kunnen voldoen diende nog één, aangrenzend aan het door mijn vader in 1952 aangekochte perceel bosgrond waarop ons prachtige boshuis staat, bosperceel te worden verworven. Ook hierin heeft Joris mij mede geadviseerd te handelen. Dit perceel is in maart 2015 door mij aangekocht waardoor de rangschikking voor een NSW gerangschikt Landgoed kon plaatsvinden.

Op 18 juni 2015 is de Beschikking Natuurschoonwet 1928 van het Landgoed Heksenweg door de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Financiën afgegeven.
Een jongensdroom is werkelijkheid geworden!

Mede door de handelwijze van WOET Bosgrond B.V., vertegenwoordigd door Joris Vermaesen is dit mogelijk genaakt. Dank Joris voor je gunning, inzet, doeltreffend handelen en het waardevolle contact!

Reinier Engbers, Holten

<< referenties