Eén hectare bosgrond levert jaarlijks gemiddeld 7,3 m3 hout. Daar kunnen 2 huishoudens een open haard van stoken.

Een huishouden met een open haard verstookt ongeveer 4 m3 hout. U heeft dus ongeveer aan een half hectare bosgrond genoeg om onuitputtelijk de openhaard te kunnen laten branden. 

In heel Nederland wordt jaarlijks wordt naar schatting ongeveer 1.3 miljoen m3 hout geveld. Daarvan wordt ruwweg twee derde geveld in naaldbossen en een derde in loofbossen. (bron: Zesde Nederlandse Bosinventarisatie, Alterra, 2014)

Gemiddeld staat er op 1 hectare bosgrond 216.6 m3 hout. Dit wordt levende voorraad genoemd. De gemiddelde bijgroei is 7.3 m3/ha/jaar. Dat wil dus zeggen dat het houtvolume jaarlijks met gemiddeld 3,4 % groeit.