Grofweg is het rendement op bosgrond uit te splitsen in 3 onderdelen: De prijsstijging van bosgrond, de houtopbrengsten en het belastingvoordeel.

Grofweg is het rendement op bosgrond uit te splitsen in 3 onderdelen:

1 De prijs van bosgrond is de afgelopen jaren ongeveer 3% gestegen per jaar.

2 De houtopbrengsten leveren ook rendement op. Bij een goed bosbeheer (flink dunnen 1x in de 5-10 jaar) kan een rendement van ongeveer 1% gehaald worden.

3 Tenslotte geniet u een belastingvoordeel omdat bezit van bosgrond niet meetelt als vermogen. Het is dus vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (box 3). Dat is jaarlijks een belastingvoordeel van 1,2%.
(Bron: Belastingdienst: belasting vrijgestelde bezittingen)

Bij elkaar een rendement van 5% op basis van het verleden. Dat is hoger dan de rente op vrijwel alle spaarrekeningen. Daarnaast geniet u natuurlijk van uw bezit door er te zijn, te kamperen en te genieten van de rust en ruimte!