Ja, dat mag. Als eigenaar van bos heeft u geen onderhoudsplicht. Wel heeft u het recht om het bos jaarlijks te dunnen/kappen. De boswet spreekt over minimaal 60% van het bladerdek moet in stand blijven.

Indien u meer wenst te kappen dient u een kapmelding te doen of een kapvergunning aan te vragen. Daarnaast heeft u de verplichting binnen 3 jaar te zorgen voor nieuwe herplant (herplantplicht).

Deze aanvraag kunt u doen via www.omgevingsloket.nl.