In principe ben je eigenaar van je eigen stukje bos en mag je dus kamperen in je eigen bos. Commercieel gebruik is doorgaans niet toegestaan. Dus een camping mag je niet zomaar beginnen. Ook is het meestal niet toegestaan zomaar een grote activiteit te organiseren in je eigen bos.

Kampeermiddelen mogen achterblijven op het bosperceel. Het is wel de vraag of dat handig is gezien eventuele diefstal of vandalisme.

Het bestand APV-bepalingen-gemeenten.pdf geeft een overzicht hoe verschillende gemeenten omgaan met kamperen op je eigen grond.

De specifieke gebruiksregels staan aangegeven in de APV per gemeente Algemene Plaatselijke Verordening (APV)