Ja, meestal mag dat immers u mag uw eigen houtopstand beschermen tegen wildvraat. Bedenk wel goed dat de lengte van het hekwerk behoorlijk kan oplopen. Voor een bosperceel van 1 ha heeft u al gauw 400-500 meter aan hekwerk nodig! Bovendien kunt u zich afvragen waarom u het perceel helemaal zou willen omheinen.

Meestal is een bouwvergunning nodig. Omdat het een bouwwerk en geen gebouw betreft is het meestal toegestaan. Dit is op te zoeken in het bestemmingsplan: www.ruimtelijkeplannen.nl

Tenslotte is het niet altijd toegestaan het bos af te sluiten. Immers dieren in het bos moeten wel de gelegenheid hebben te kunnen rondtrekken en zich te kunnen verspreiden. Met andere woorden ecologische verbinden dienen in stand te worden gehouden.

Het opwerpen van een houtwal van bestaande bomen, boomstronken en takken is een uitstekende manier om de eigendomsgrenzen globaal aan te geven.