Doorgaans kopen natuurorganisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de provinciale landschappen alleen grote natuurgebieden. Vaak worden deze gebieden gefinancierd door de overheid, zowel in aankoop als beheer.

Kleine percelen bosgrond zijn doorgaans niet interessant voor deze natuurorganisaties. Wel als zij strategisch gelegen zijn ten opzichte van hun bezit. Ook als de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur dichterbij gebracht worden.

De laatste tijd zijn er plannen van Staatsbosbeheer om bos- en natuurgronden buiten de Ecologische Hoofdstructuur te verkopen. Politiek is dit besluit zeer omstreden. Na de eerste tranche zijn de verplichte verkopen stopgezet.

Gemeenten, provincies en waterschappen verkopen wel steeds vaker eigendom. Binnen de bebouwde kom worden deze stroken vaak aangeduidt als snippergroen. Groenstroken die direct aan uw eigendom grenzen, kunnen vaak gekocht worden voor stevige prijzen.
Buiten de bebouwde kom worden bos- en natuurgebieden wel eens te koop aangeboden. Deze oppervlakten zijn vaak zo groot dat alleen de terreinbeherende organisaties kunnen meedingen naar deze proposities.