Eén hectare bosgrond levert jaarlijks gemiddeld 7,3 m3 hout. Daar kunnen 2 huishoudens een open haard van stoken.

Bezit van bosgrond kent vele voordelen. Sommige voordelen komen voort uit 100% eigendom, daarnaast zijn er financiële en fiscale voordelen. 

Grofweg is het rendement op bosgrond uit te splitsen in 3 onderdelen: De prijsstijging van bosgrond, de houtopbrengsten en het belastingvoordeel.

In principe ben je eigenaar van je eigen stukje bos en mag je dus kamperen in je eigen bos. Commercieel gebruik is doorgaans niet toegestaan. Dus een camping mag je niet zomaar beginnen. Ook is het meestal niet toegestaan zomaar een grote activiteit te organiseren in je eigen bos.

In principe ben je eigenaar van je eigen stukje bos en mag je dus ook fikkie stoken in je eigen bos. Echter dien je dit wel op een zorgvuldige manier te doen. Een ton, vuurplaats of vuurkorf is veilig.

Ja, dat mag. Als eigenaar van bos heeft u geen onderhoudsplicht. Wel heeft u het recht om het bos jaarlijks te dunnen/kappen. De boswet spreekt over minimaal 60% van het bladerdek moet in stand blijven.

Ja, meestal mag dat immers u mag uw eigen houtopstand beschermen tegen wildvraat. Bedenk wel goed dat de lengte van het hekwerk behoorlijk kan oplopen. Voor een bosperceel van 1 ha heeft u al gauw 400-500 meter aan hekwerk nodig! Bovendien kunt u zich afvragen waarom u het perceel helemaal zou willen omheinen.

Doorgaans kopen natuurorganisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de provinciale landschappen alleen grote natuurgebieden. Vaak worden deze gebieden gefinancierd door de overheid, zowel in aankoop als beheer.

Overdracht van bosgrond vindt plaats in 2 fasen. Fase 1 is de koopakte. Fase 2 is de notariële akte. Uiteindelijk zorgt de notaris voor de juridische, financiële en kadastrale verwerking van de ovedrracht.

Bos- en natuurgrond is vastgoed. Overdracht van vastgoed dient plaats te vinden via de notaris. Wat zijn de bijkomende kosten van de overdracht van eigendom?