Bezit u grond en vraagt u zich af of bosonderhoud u iets kan opleveren, dan kan WOET Bosgrond u een inschatting geven van de verwachtte opbrengsten.

WOET Advies heef te en groot netwerk van bosbouwers die graag uw bos willen onderhouden zonder dat het u geld hoeft te kosten.

De gemiddelde jaarlijkse groei van een bos is 6-8 m3 hout per hectare. De gemiddelde opbrengsten van hout is 25 euro per m3. Jaarlijks kunt u dus al gauw enkele honderden euros per ha verdienen met uw bos!

Aan de hand van uw perceel maken we een offerte voor het bosonderhoud (dunning, kappen, evt. nieuwe aanplant). WOET Bosgrond kan desgewenst u de garantie geven dat geen gebruik gemaakt wordt van grote bosmachines met rupsbanden en/of houtwinprocessoren. Indien u akkoord gaat met de offerte wordt het werk uitgevoerd. doorgaans is na 2-3 jaar het bos volledig hersteld.