Wilt u weten welke planten en dieren op uw grond zich (kunnen) bevinden. WOET Bosgrond kan u helpen bij het uitzetten van ecologisch onderzoek naar bijvoorbeeld beschermde flora en fauna.

Ecologisch onderzoek is van belang als het gaat om:
- ruimtelijke ontwikkelingen
- het verbeteren van de omgevingskwaliteit
- het beheer van de omgeving
- het beheer van natuurgebieden
- het verbinden van natuurgebieden
- het ontwikkelen van nieuwe natuur
- het uitvoeren van regelgeving

WOET Bosgrond kan u helpen de juiste onderzoeker in te zetten bij natuurtoetsen of specifiek soortenonderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen, marterachtigen, amfibieĆ«n, vogels en libellen. Dat kan in het veld maar ook achter het bureau. Het doel van het onderzoek kan puur inventariserend zijn maar kan ook gericht zijn op structuurverbeteringen voor leefgebieden en landschapschappen.