Een bosbeheerplan is een plan voor duurzaam beheer van het bos voor de komende 20 jaar. WOET Bosgrond kan u helpen uw financiƫle, ecologische en recreatieve doelen te formuleren met de bijbehorende ingrepen en werkzaamheden.

Het beheerplan geeft meer inzicht in de kwaliteiten en de mogelijkheden van het bos. In een beheerplan kunnen bijvoorbeeld ecologische, economische en sociaal-recreatieve doelstellingen staan. Een bosbeheerplan is gericht op maatwerk, integraal en vooral praktisch uitvoerbaar.  

Maatwerk op basis van behoeften van en functievervulling voor de klant zijn van groot belang. WOET Bosgrond kan uw prioriteiten vertalen naar concrete maatregelen. Wenst u een optimale houtproductie, optimale leefgebieden voor bepaalde planten en dieren of afwisseling in plekken qua opstand, beleving en gebruik? WOET Bosgrond helpt uw bos duurzaam te ontwikkelen naar uw eigen paradijs! 

Integraliteit is belangrijk want de invulling van (gewijzigde) behoeften en functies gaan dikwijls samen met herinrichting van het bezit. Aspecten als bodem, water, ecologie, cultuurhistorie en en archeologie dienen beschouwd te worden. Daarnaast kunnen ingrepen allerlei financiĆ«le, juridische en fiscale consequenties hebben. WOET Bosgrond heeft het overzicht en let daar op.

Praktische uitvoerbaarheid vertaalt zich in het operationele beheer. Dit houdt in: pragmatische visies en streefbeelden met concrete beheer- en werkplannen. In het veld vertaalt dit zich in de juiste "keuze van toekomstbomen" en optimaal "spelen met licht".

Een bosbeheerplan is vaak een voorwaarde voor subsidie. WOET Bosgrond helpt u graag!