De bestemming bos/natuur heeft een relatief lage marktwaarde. Recreatie, wonen of andere bestemmingen hebben een hogere marktwaarde. WOET Bosgrond BV kan u helpen een bestemmingswijziging tot stand te brengen.

Bestemmingswijzigingen zijn niet van vandaag op morgen geregeld. De gemeente dient een zorgvuldige planologische procedure te doorlopen. In de eerste stap van een bestemmingswijziging moet de gemeente planologische medewerking verlenen. WOET Bosgrond kan u helpen en adviseren de gemeente te verleiden tot medewerking.